„…a tatár nép tengernyi sokasága beözönlött az országba…”
E szavakkal mutatja be Spalatói Tamás a 13. század és a magyarság legmegrázóbb eseményét: a tatárjárást. A témával kapcsolatban rengeteg olyan téves információ hangzik el, melyekre már régóta választ (vagy magyarázatot) adott a történettudomány. Éppen ezért aktuális, hogy idén, új külsővel, javított formában is megjelent B. Szabó János Tatárjárás – A mongol hódítás és Magyarország című könyvecskéje.
A műben végre korrekt módon sorakozik fel egymás előtt a középkori magyar hadsereg és az Arany Horda. Megismerkedhetünk a kor fegyvereivel, hadászati módszereivel, stratégiáival. A mongol történelem folyásába illesztve láthatjuk, hogy milyen szerepet töltött be a magyarországi hadjárat a birodalom életében. A szerző elkerüli a heroizálás-deheroizálás csapdáit: állításait korabeli európai és ázsiai forrásokkal támasztja alá.

Megdől az a tétel, miszerint IV. Béla bénázása miatt bukott el az ország a tatárjárás idején. A szerző rávilágít arra, hogy a mongolok által legyőzött orosz fejedelmek többsége Bélához menekült – így Európában kb. egyedül ő ismerte első kézből a mongol haderőre vonatkozó információkat. Másrészt a korabeli magyar hadseregről szintén nem mondható, hogy gyenge lett volna, hiszen visszaverte a kunokat Szent László regnálása alatt, keresztes hadjáraton volt, és még a német lovagrendet is kikergette Erdélyből II. András idején. De IV. Béla sem lehetett annyira ügyetlen, hiszen a mongol hódítás után az országot fenyegető ellenségek (pl. Babenberg Frigyes) felett is győzelmet aratott. Viszont az óriási tömegeket megmozgató ázsiai hadviselésre ez a hadsereg nem volt felkészülve – mindemellett a szerző felhívja a figyelmet arra a mongol forrásra, amely a „legkeményebb csataként” emlékezik meg Muhiról – mongol szemszögből!
Ez, és ehhez hasonló téves információk tisztulnak le ebben az igen olvasmányos történeti munkában. Mindenkinek bátran ajánlom, aki szeretné helyre tenni a korszakkal kapcsolatos ismereteit, vagy érdeklődik a középkori hadviselés iránt.

Tantris