Andrew Roberts: A hadviselés művészete - Nagy hadvezérek az ókorban és a középkorban

Jeles történészek közreműködésével alkotta meg Andrew Roberts főszerkesztő ezt az impozáns történelmi albumot, mely hiteles képet rajzol az ókortól a 16. századig terjedő időszak legnagyobb katonai stratégáiról.
A gazdagon illusztrált esszék megismertetnek az emberiség történelmét meghatározó vezetők élettörténetével, mára legendássá lett csatáikkal, melyekről alapos taktikai és stratégiai elemzéseket olvashatunk. A hadjáratok, hadműveletek megértését térképvázlatok segítik.

Megelevenedik előttünk Julius Ceasar, Attila, Alkibiádész, Hannibál és még sok kiváló hadvezér alakja; zsenialitásuk, vezetői képességeik a régmúlt korokból is elemi erővel hatnak ránk, az élet által írt történetük magával ragadó olvasmány, mellyel kevés fikció vetekedhet.
Megtudhatjuk, hogyan harcolt V. Henrik a franciák ellen, mi volt Nagy Sándor stratégiájának titka, vagy hogyan zajlott le valójában a Thermopülai csata.
A hadviselés művészete pazar kivitelezésű album, képanyaga, térképei révén rendkívül felhasználóbarát, akár ismereteinket kívánjuk bővíteni, vagy épp csak elmerülnénk a sodró lendületű történetekben. A történelem és hadviselés iránt érdeklődők számára igazi kincs, bátran ajánlom!

"A háborúnak az a két nagy baja van, hogy sokba kerül, és hogy visszalőnek benne - különben egészen kellemes dolog lenne." Mikszáth Kálmán